ערכת כלים - שבוע היזמות 

בכדי להרחיב את החיבור של אירועי שבוע היזמות העולמי בישראל הורידו את ערכת המדיה הרשמית שלנו 

גופן שבוע היזמות, אנגלית

VAG Rounded Std Thin

"The quick brown fox jumps over the lazy dog"

לוגו שבוע היזמות

מארגני אירועים בשבוע היזמות העולמי יכולים לעשות שימוש חופשי בלוגו שבוע היזמות בישראל

סמל

משמש לשימושים עיצוביים, הסמל איננו מהווה את הלוגו הרשמי של רשת היזמות הגלובלית.

משמש לכתיבת מכתבים ופרסום הודעות רשמיות במסגרת שבוע היזמות העולמי

סרגל הצבעים 

סרגל הצבעים השלם של שבוע היזמות העולמי 2018

Global Entrepreneurship Network Israel ® 

  • Grey Facebook Icon